Waraotuma isia

janoko
karatatuma
majabata
mejokoji
mejokoji diko
alemania aribu isia
ingles aribu isia
kiritiana aribu isia